[tintuc]

Cập nhật mới nhất về bản đồ Quảng Bình chi tiết như bản đồ giao thông Quảng Bình trực tuyến, bản đồ Quảng Bình pdf, rất hi vọng bạn có thêm những thông tin bổ ích về Bản đồ Quảng Bình khổ lớn phóng to chi tiết nhất.

Quảng Bình là một tỉnh duyên hải thuộc vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích tự nhiên là 8.065,27 km² (tổng diện tích: 806.527 ha). Hiện nay, Quảng Bình có 8 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện với 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 thị trấn, 15 phường và 128 xã.

1. Bản đồ Tỉnh  Quảng Bình:2. Bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình:Hành chính Tỉnh Quảng Bình :

Tỉnh Quảng Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện với 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 thị trấn, 15 phường và 128 xã.[/tintuc]