[tintuc]

cập nhật mới nhất về bản đồ Quảng Trị chi tiết như bản đồ giao thông Quảng Trị trực tuyến, bản đồ Quảng Trị pdf, rất hi vọng Quý khách có thêm những thông tin bổ ích về Bản đồ Quảng Trị khổ lớn phóng to chi tiết nhất

Quảng Trị là một tỉnh ven biển thuộc vùng Bắc Trung Bộ, diện tích đất tự nhiên của Quảng Trị là 4.739,8 km², là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 57 về số dân, Quảng Trị hiện bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện với 125 đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 101 xã, 13 phường và 11 thị trấn).


1. Bản đồ tỉnh Quảng Trị :
Hành chính Tỉnh quảng trị: 

Quảng Trị hiện bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện với 125 đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 101 xã, 13 phường và 11 thị trấn).

[/tintuc]