[tintuc]

Huyện ủy Chơn Thành tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm thông qua các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2021, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Khu công nghiệp Minh Hưng III, huyện Chơn Thành

Trong năm 2020, giá trị sản xuất các ngành tăng 16% so với năm 2019. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp thực hiện 3.851 tỷ đồng; công nghiệp ước thực hiện 18.422 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 18% so với năm 2019. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước thực hiện 1.550 tỷ đồng, đạt 102,2% kế hoạch, tăng 29% so với năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện 8.360 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch. Tổng thu ngân sách mới phát sinh trên địa bàn ước thực hiện 594 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 1.067 tỷ đồng. 

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lấy biểu quyết về các chỉ tiêu phát triển kinh, tế xã hội năm 2021 với 100% đại biểu thống nhất. Theo đó, phấn đấu tổng thu ngân sách đạt 608 tỷ đồng; tổng chi ngân sách 634,5 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ sử dụng điện 99,05%; giải quyết việc làm cho 5.200 lao động, đào tạo nghề cho 1.900 lao động; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 97,6%; tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 93%; phấn đấu 1 xã (Thành Tâm) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao… 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: nguồn ngân sách tỉnh quản lý là 622,7 tỷ đồng, bố trí thực hiện 8 dự án. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách huyện quản lý là 2.064, 937 tỷ đồng, trong đó có khởi công mới 27 dự án.

Đỗ Trình[/tintuc]